SPORTOWIEC

I MOTYWATOR

Suplementy wspomagające regenerację mięśni

10-09-2018

Szybka i maksymalna regeneracja mięśni to gwarancja sukcesu zwłaszcza w sportach bazujących na ich rozbudowie. Nic zatem dziwnego, że wciąż poszukujemy coraz efektywniejszych sposobów poprawy regeneracji komórek mięśniowych. Jedną z ciekawszych metod wpływu na możliwości regeneracyjne jest stymulacja komórek satelitarnych.

Nasze mięśnie składają się z wiązek włókien, które złożone są z różnego rodzaju komórek, w tym z komórek macierzystych i satelitarnych. Te z kolei są uważane za jedne z istotniejszych, jeśli chodzi o naturalny mechanizm naprawczy, aktywujący się w odpowiedzi na powstałe uszkodzenia. Niemałą rolę odgrywają tu również hormony. Wiemy, że trzeba coś zniszczyć, aby następnie zbudować.

Anabolizm nie mógłby w ogóle mieć miejsca, gdyby nie reakcje kataboliczne i odwrotnie. Oczywiście katabolizm może mieć różne podłoża, podobnie jak wyróżnia się różne typy uszkodzeń struktur mięśniowych.

Duże napięcie mięśniowe sprzyja występowaniu uszkodzeń na poziomie komórkowym. Z kolei na zewnętrznych częściach włókien mięśniowych zazwyczaj ulokowane są określone ilości komórek satelitarnych o zdolnościach migracyjnych. Oznacza to, że w szczególnych warunkach są one w stanie połączyć się z uszkodzonymi włóknami mięśniowymi. Na drodze takiego połączenia dochodzi do efektywniejszej regeneracji.

Poprawie ulegają ogólne funkcje naprawcze mięśni szkieletowych. Ponadto sprawna regeneracja jest jednym z głównych czynników warunkujących szybkość i zakres przyrostów masy mięśniowej. Liczba oraz aktywność komórek satelitarnych realnie wpływa na wzrost mięśni. Warto również wspomnieć, że komórki macierzyste mają niemały wpływ na działanie satelitarnych, co pośrednio może sprzyjać hipertrofii mięśniowej. Swoistym ogranicznikiem rozmiaru mięśnia może być także liczba jąder komórkowych – im więcej jąder, tym większe możliwości wzrostowe.

Komórki satelitarne mogą nie tylko regulować funkcje naprawcze, ale również przyczyniać się do wytwarzania nowych komórek satelitarnych oraz komórek mięśniowych. Aby działać w taki sposób, w określonych okolicznościach pobudzane są przez hormony. Niemałe znaczenie względem mechanizmu wzrostu mięśni – obejmującego również komórki satelitarne – ma insulinopodobny czynnik wzrostu (IGF).

W celu uzyskania jak najlepszych efektów regeneracyjnych, należałoby stosować odpowiednie działania prowadzące do zwiększania ilości komórek satelitarnych, ilości jąder komórkowych oraz poprawy aktywności owych komórek. Jednym z ciekawszych suplementów, niezwykle pozytywnie działających na komórki satelitarne jest leucyna. Aminokwas ten w sprzyjających okolicznościach będzie działał podobnie do IGF-1 i stymulował kinazę mTOR w odniesieniu do wspomnianych komórek. Kinaza serynowo–treoninowa będzie swoistym aktywatorem komórek satelitarnych oraz syntezy białek wewnątrz nich. Efektem takiego działania będzie podniesiona aktywność komórkowa.

Usprawnienie procesów naprawczych na tej płaszczyźnie będzie możliwe również dzięki suplementacji witaminą D3. Większe przyjęcie tej witaminy sprzyja nasileniu różnicowania się komórek satelitarnych pod kątem aktywności względem włókien mięśniowych.

Jest też wiele badań, że resweratrol wpływa pozytywnie na jakość muskulatury. Działa on ograniczająco na katabolizm i jednocześnie spełnia się w roli aktywatora komórek satelitarnych, tym samym stymulując funkcje naprawcze mięśni.

Elementem niezbędnym do powstawania całkiem nowych komórek są niektóre witaminy z grupy B, np. witamina B12. Zwiększone jej ilości owocowały znacznym pobudzeniem komórek satelitarnych typu miogenicznego i zauważalnym przyspieszeniem naprawy uszkodzeń włókien mięśniowych. Przyjmowanie witaminy B12 skutkuje nasileniem podziałów komórkowych. Suplementacja witamin z grupy B jest szczególnie istotna dla komórek satelitarnych, układu odpornościowego oraz we wszelkich sytuacjach stresowych.

Na regenerację i szeroko pojęte funkcje naprawcze można wywierać pozytywny wpływ na wielu płaszczyznach. Szczególnie ciekawym oraz wartościowym zjawiskiem będzie oddziaływanie zwiększonych dawek określonych, wymienionych wyżej suplementów na komórki charakteryzujące się możliwościami szybkiego dzielenia. Warto zatem skorzystać z tych informacji, jeśli planujemy przeprowadzać cięższe, regularne sesje treningowe, oczywiście cały czas pamiętając, że podstawą jest dobrze zbilansowana dieta!!!

KONTAKT

Treningi personalne, dobór diety i suplementacji, analiza postępów.

Adres email: michok13@wp.pl

SPONSORZY

Copyright © 2014-2022. Wszystkie prawa zastrzeżone. Oficjalna strona Mistrza Polski Kulturystyki Michała Karmowskiego.

Dołącz do mnie na Facebook